top of page

WeWork Israel Growth Campus

חללי עבודה מסובסדים, תכנים וקהילה למען עסקים ויזמות בישראל.

האם העסק שלי זכאי להגיש מועמדות?

מי מתאים לתכנית?

דרישות סף עבור סטארטאפים/עסקים קטנים/ארגונים חברתיים/ארגונים ללא מטרות רווח ויוזמות אחרות:

 • ממוקמים ו/או פועלים בישראל

 • פעילים במשך תקופה של עד חמש (5) שנים

*התוכנית מוצעת למנויים חדשים בלבד, אשר אינם תחת הסכם חברות קבועה בתוקף החל מהתקופה של שלושה חודשים בטרם הגשת המועמדות ואינם משתתפים בתוכנית אחרת של WeWork.

**כפוף לתנאי ההצעה והשתתפות.

 • סטארטאפים

 • עסקים קטנים

 • יזמים פרטיים

 • פרילנסרים

 • עמותות/ארגונים חברתיים/ארגונים ללא מטרות רווח

תכנית לקידום מיזמים ישראלים, עם השקעה של עד מיליון ש"ח בחללי עבודה ובמשאבים, שמטרתה לתמוך באקוסיסטם היזמי בישראל, עם מיקומים נבחרים ברחבי תל אביב, ירושלים ובאר שבע.
בתכנית: סביבת עבודה מסובסדת, הכוללת הקצאה של משרדים פרטיים במחירים מוזלים משמעותית, בשיעור של עד 50% הנחה מדמי המנוי החודשיים, כמו גם תוכן מקצועי וגישה לרשת החברים של WeWork וחיבורים עסקיים.
בין אם אתם יזמים, פרילנסרים, סטארטאפים בצמיחה, חברה בתחילת דרכה או ארגון ללא מטרות רווח, הגישו מועמדות לתוכנית WeWork Growth Campus ותוכלו לקבל סבסוד משמעותי למשרדים, בליווי תוכן מקצועי שיעזור לעסק שלכם לצמוח. 

אודות התכנית

WeWork שאול המלך

שדרות שאול המלך 35, תל אביב

WeWork הזרם

הפלך 7, תל אביב

WeWork שוקן

שוקן 23, תל אביב

WeWork לונדון מיניסטור

אבן גבירול 30, תל אביב

WeWork ירושלים

קינג ג׳ורג׳ 20, ירושלים

WeWork באר שבע

גב ים נגב, חלקיקי האור 16, באר שבע

WeWork הרצליה

שנקר 1, הרצליה

לוקיישנים משתתפים

על ידי לחיצה על כפתור הגשת המועמדות מטה, הינכם מאשרים שקראתם והסכמתם לתנאי ההצעה וההשתפות בתכנית WeWork קידום מיזמים ישראלים.

הגשת מועמדות ל-WeWork Growth Campus

מלאו את הפרטים מטה כדי להגיש מועמדות לתכנית.

WeWork Israel Growth Campus

Subsidized workspaces, programming, and community for businesses and entrepreneurship in Israel

About the program

WeWork Growth Campus initiative is an investment of up to 1M NIS in space and resources, aiming to support the Israeli entrepreneurial ecosystem, with selected campuses in Tel Aviv, Jerusalem and Be'er Sheva.

The program includes subsidized workspaces, including significant discounts on private offices, with up to 50% off the monthly membership fees, as well as professional programming, access to our members network, and business connections. 

Whether you’re an entrepreneur, a freelancer, a growing startup, or a non-profit organization, apply to WeWork Growth Campus and you may be able to receive subsidized prices for your workspace, as well as professional content to help your business grow.

WeWork HaZerem

HaPelech 7, Tel Aviv

WeWork Shoken

Shoken 23, Tel Aviv

WeWork London Ministore

Ibn Gvirol 30, Tel Aviv

WeWork Shaul HaMelech

Sderot Shaul HaMelech 35, Tel Aviv

WeWork Jerusalem

King George 20, Jerusalem

WeWork Be'er Sheva

Gav Yam Negev, Be'er Sheva

WeWork Herzliya

Shenkar 1, Herzliya

Growth Campus Locations

Is my business eligible?

Who qualifies?

Early stage startups/small businesses/associations/social organizations/non-profit organizations or any similar venture must:

 • Be located or operating in Israel

 • Operate and be active for a period of up to five (5) years

*The plan is offered to new subscribers only, who are not under an effective Membership Agreement as of the period of three months prior to the submission of the program application and does not participate in other programs on behalf of WeWork.

**Subject to the terms of the offer and participation.

 • Startups

 • Small businesses

 • Private entrepreneurs

 • Freelancers

 • Associations/social organizations/non-profit organizations

By clicking "Apply Now", you agree to the Growth Campus terms of service.

Apply to WeWork Growth Campus

Complete the form to apply to the program.

WeWork Growth Campus
תנאי ההצעה וההשתתפות

עודכן לאחרונה: ביום 19 בספטמבר 2023

 

א.ו. חללי עבודה משותפים בע"מ ("החברה" ו/או "אנו") הינה בעלת הזיכיון והמפעילה של מתחמי חללי העבודה המשותפים של חברת WeWork International Ltd בישראל ("המתחמים").

בכפוף ובהתאם להוראות מטה, החברה מציעה למשתתפים הזכאים, להשתתף בתוכנית WeWork Growth Campus ("התוכנית"). מועמדים אשר יבחרו על ידי החברה וימצאו מתאימים להשתתפות בתוכנית הקמפוס, יהיו זכאים להנחה בדמי המנוי עבור חללי העבודה המשתתפים בתוכנית, כמפורט בפרטי ההצעה מטה.

תנאי ההצעה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם חלים באופן זהה על שני המינים. כל האמור בתנאי תקנון אלו בלשון יחיד - אף רבים במשמע.

מהי התוכנית?

התוכנית הינה יוזמה פרטית מטעם החברה, אשר כוללת מתן הנחה בדמי המנוי וכן, מפעם לפעם ועל פי שיקול דעתה של החברה, מתן גישה ו/או אפשרות לליווי מקצועי ותוכן מקצועי בהקשר ליזמות וחדשנות וכן הזדמנות לחיבורים עסקיים וגישה לרשת המנויים של החברה (בכפוף לתנאים הקבועים לכך בהסכם המנוי כהגדרתו להלן), אשר עשויים להיות רלוונטיים ליוזמות עסקיות בתחילת דרכן, כמפורט בפרטי ההצעה מטה.

מי זכאי להגיש מועמדות?
זכאים להגיש מועמדות רק מועמדים העומדים בשני התנאים להלן: 

(1)    במידה והמועמד הינו:
●    יזם פרטי ו/או פרילנסר, שהינו בגיר מעל גיל 18; או
●    סטארט-אפ (לרבות חברה ו/או עמותה ו/או יוזמה ו/או ארגון ללא מטרות רווח) הפעיל במשך תקופה של עד חמש (5) שנים, וכן הממוקם ו/או פועל בישראל; 
(2)    מועמד שהחל מהתקופה שלושה (3) חודשים בטרם הגשת המועמדות וכן בעת הגשת המועמדות לתוכנית ו/או לאחר מכן (למשך תקופת ההצעה ו/או עד למועד בו יבחר על ידי החברה כזכאי להשתתף בתוכנית), אינו עושה שימוש בחללי העבודה ו/או במתחמים תחת הסכם חברות קבועה ("הסכם המנוי"), ואינו משתתף בתוכנית אחרת של החברה או נהנה מכל הצעה או הטבה אחרת מטעם החברה בהקשר למתחמים. 
(להלן יחד: "מועמדים זכאיים")

הגשת מועמדות להשתתפות בתוכנית 
(1)    על מועמדים זכאיים המבקשים להגיש את מועמדותם באמצעות הטופס המקוון הייעודי הזמין בכתובת wework.co.il/growth-campus  ("טופס הגשת המועמדות").
(2)    יש למלא ולספק את כל המידע הנדרש תחת טופס הגשת המועמדות. מועמד המגיש מועמדות מצהיר ומתחייב כי יספק מידע מדויק ועדכני ולא יספק מידע של צד שלישי ללא הסכמתו המפורשת. במידה ובמסגרת טופס הגשת המועמדות יימסר לחברה מידע אישי, איסוף והשימוש במידע האמור יהיה כפוף למדיניות הפרטיות של החברה הזמינה כאן. החברה רשאית לפסול כל מועמדות אשר הוגשה ללא כל המידע האמור ו/או לפנות למועמד לקבלת מידע נוסף, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. 
(3)    יש להגיש את טופס הגשת המועמדות החל מיום 1 למאי 2023 בשעה 8:00 ועד ולא יאוחר מיום 30 ליוני, 2024 בשעה 23:59 ("תקופת ההצעה"). החברה רשאית לבחון בקשות למועמדות ולבחור, מפעם לפעם, משתתפים זכאיים במהלך תקופת ההצעה. החברה רשאית לשנות (לרבות להאריך ו/או לקצר) את תקופת ההצעה, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 

בחירת משתתפים זכאיים 
(1)    מבין המועמדים הזכאיים אשר הגישו מועמדותם כאמור לעיל, החברה תבחר את המועמד/ים אשר החברה סבורה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי הינם מתאימים להשתתף בתוכנית ("משתתפים זכאיים"). החברה אינה מספקת כל התחייבות בהקשר למועד בו תתבצע בחירת המשתתפים הזכאיים, בהקשר למספר המשתתפים הזכאיים שיבחרו ו/או בחירה של משתתף זכאי כלשהו, כאשר הבחירה תעשה על פי הקריטריונים אשר יוחלטו על ידי החברה בלבד. החברה אינה מחויבת להסביר את הטעמים לכך שמועמד זכאי לא נבחר ו/או שמשתתף זכאי נבחר, ומבלי שלמי מהמועדים הזכאיים, תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין. החלטת החברה הינה סופית ובלתי ניתנת לערעור. 
(2)    החברה תיצור קשר עם המשתתפים הזכאיים ורשאית לבקש מידע נוסף, לרבות לצורך אימות המידע שנמסר במסגרת טופס הגשת המועמדות, לפי שיקול דעתה של החברה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לפסול משתתף זכאי, במידה ויימצא, לאחר קבלת מידע נוסף, כי אותו משתתף זכאי אינו עומד בקריטריונים של החברה ו/או נהג במרמה ו/או שלא בדרך שנקבעה בתנאים אלו. 
 


פרטי ההצעה
(1)    במסגרת התוכנית, מציעה החברה למשתתפים הזכאיים הנחה בשיעור של עד 50% מדמי המנוי החודשיים ("ההנחה") עבור חללי העבודה (הכוללים חללי משרדים פרטיים ו/או עמדות עבודה), במתחמים המשתתפים בישראל בלבד, כמפורט מטה ("ההצעה"). 
(2)    חלל העבודה עבור כל משתתף זכאי הינו מוגבל בעד 20 עמדות עבודה, ועד לכל היותר, 100 עמדות עבודה במסגרת התוכנית כולה (לכלל המשתתפים הזכאיים). המתחמים המשתתפים הינם אחד או יותר מהמתחמים בישראל, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה כפי שיוחלט על ידה מעת לעת, לשיקול דעתה הבלעדי של החברה ("המתחמים המשתתפים") וכן על בסיס מקום פנוי, כאשר החברה תהא רשאית להוסיף ו/או לגרוע כמות חללי עבודה ו/או סוג חלל עבודה ו/או מתחמים משתתפים, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא התחייבות למתן הודעה מראש ו/או בדיעבד. 
(3)    שיעור ההנחה, סוג החלל המשותף ומספר עמדות העבודה וכן המתחם המסוים אשר יוצע לכל משתתף זכאי, יקבע לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ובין היתר על בסיס שלב המימון הנוכחי, גודל הארגון, אופי פעילותו, המתחם, זמינות, וכן על בסיס תקופת ההתחייבות במסגרת הסכם החברות. 
(4)    ההצעה כפופה להתקשרות בהסכם המנוי של החברה, בכפוף למלוא תנאיו, ובהתחייבות של המשתתף הזכאי לתקופת מנוי מינימלית של שלושה (3) עד שישה (6) חודשים, כפי שיוחלט על ידי החברה ("תקופת ההתחייבויות"). יובהר כי, לאור מספר עמדות העבודה המוגבל, החברה עשויה לבטל הצעה עבור משתתפים זכאיים בכל עת במידה ובטרם חתימה על הסכם המנוי, המקומות כבר יוקצו למשתתפים זכאיים אחרים אשר התקשרו עם החברה בהסכם מנוי. 
(5)    ההצעה עבור משתתף זכאי אינה ניתנת להמחאה לכל צד שלישי. כמו כן, לתוכנית אין ערך מזומן ולא ניתן להסב ו/או להמיר ו/או לפדות ו/או להחליף את ההצעה בכל הטבה ו/או הצעה אחרת, והיא אינה ניתנת לשילוב עם הצעות או מבצעים אחרים, מבלי שתהיה למשתתף הזכאי כל טענה לעניין אי זכאות למבצעים ו/או הטבות ו/או תוכניות נוספות כאמור ולא יבוצעו כל התאמות ו/או שינויים בהקשר להסכמי מנוי ו/או התקשרויות קיימות. ההצעה זמינה באופן חד פעמי בלבד, ומשתתף זכאי אינו רשאי להגיש מועמדות נוספות ו/או לעשות שימוש ו/או להשתתף בתוכנית פעם נוספת. על אף האמור לעיל – החברה תהיה רשאית להציע, על פי שיקול דעתה, את הארכת תקופת ההתחייבות תחת תנאי ההצעה ו/או הטבות או הצעות אחרות, לרבות במסגרת התוכנית. 
 

שונות
(1)    החברה רשאית בכל עת, ללא הודעה מוקדמת וללא צורך בהנמקה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות, להשהות או לבטל את ההצעה והתוכנית ו/או כל תנאי מתנאי ההצעה, התוכנית ותנאים אלו. 
(2)    התוכנית והצעה, וכל הטבה ו/או שירות ו/או תוכן אשר יוצעו במסגרתן,  ניתנים ללא כל אחריות ו/או התחייבות מטעם החברה, מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות, ללא הגבלה, מצגים, התחייבויות והתאמה למטרה ו/או לתוצאה מסוימת ו/או שימוש מסוים ו/או רמה מסוימת. 
(3)    בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תנאים אלו לפרסומים אחרים כלשהם בדבר התוכנית וההצעה, תגברנה הוראות תנאים אלו לכל דבר ועניין.
(4)    למען הסר ספק תקנון ההשתתפות בתוכנית והגשת מועמדות לא תחשב כהגרלה כהגדרתה בסעיף 224 בחוק העונשין וזאת עקב העובדה כי הזכייה אינה בדרך של גורל. על התוכנית ותנאים אלו תחול הוראת סעיף 33 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973 לפיה הכרעת החברה לעניין המשתתפים הזכאיים לא תהווה נושא לדיון בבית משפט.
(5)    מבלי לגרוע מן האמור לעיל, על תנאים אלו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאים אלו הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו בלבד.
 

WeWork Growth Campus
Offer and Participation Terms & Conditions

Last Update: September 19, 2023

A.W. Shared Work Spaces Ltd. (“Company”, “we”, “us” or “our”) is the franchise owner and operator of the shared working spaces of WeWork International Limited (“WeWork Global”), in the State of Israel (“Shared Working Spaces”).
Subject to the terms and conditions set forth below (“Terms”), the Company offers Eligible Participants (as defined below) to join and participate in the WeWork Growth Campus (“Program”). Applicants who will be chosen by the Company, and will be found suitable to participate in the Program, will than qualify for a discounted membership subscription fees for Shared Working Spaces as detailed herein.

 

What is the Program?

The program is a private initiative on behalf of the company, which includes discounted membership fees as well as, from time to time, at the Company’s discretion, access or the opportunity to be provided with professional guidance and content applicable to entrepreneurship, ventures and innovation, as well as access to the Company's members community network (subject to the terms of the Membership Agreement, as defined below), all  as may applicable to early stage initiatives, and as detailed in these Terms.

Who Is Eligible to Apply for Participation in the Program?

To be eligible for participation, applicants must meet with all of the following criteria:

1. The applicant is:

 • A private entrepreneur or freelancer, who is at least 18 years of age; or

 • A startup (including a company, non-profit organization, venture, association, etc.), active for a period of up to five (5) years, and located or operating in the State of Israel.

2. An applicant who, as of the period of three (3) months prior to the application submission date as well as the actual submissions date, and any time thereafter (throughout the Offer Term and until chosen by the Company as an Eligible Program Participant), does not use any Shared Working Spaces under a membership agreement executed with the Company, (“Membership Agreement”), and does not participate in other programs on behalf of the Company or otherwise any other offers or benefits related to the Shared Working Spaces.

(collectively “Eligible Applicants”).

Applying for Program Participation

 1. Eligible Applicants shall submit their application through the designated online form available at: www.wework.co.il/growth-campus-en (“Application Form”). 

 2. All required information under the Application Form must be provided. By submitting the Application Form, Eligible Applicants hereby represent and warrant that the information provided through the Application Form is correct and up to date, and that any third party’s information shall not be provided without such third-party’s consent and approval. To the extent personal data is provided through the Application Form, the Company’s personal data collection and use practices are subject to the Company’s Privacy Policy available HERE. The Company reserves the right to disqualify any application that was submitted without all required information, at the Company’s discretion, contact the Eligible Applicant in order to be provided with additional information. 

 3. The Application Form can be submitted as of May 1st, 2023, at 8:00 AM (Israel time), and no later than June 30, 2024, at 11:59 PM (Israel time) (“Offer Term”). Subject to Company’s sole discretion, through the Offer Term, Company may review certain Application Forms, and choose, from time to time, Eligible Participants. In addition, subject to Company’s sole discretion, the Company may revise the Offer Term (including extending or the Offer Term or otherwise set an earlier final date).

Choosing Eligible Participants

 1. Out of the Eligible Applicants that have submitted an Application Form, the Company may choose one or more participants which at the Company’s sole discretion are suitable to participate in the Program (“Eligible Participants”). The Company does not provide any warranty or obligation related to the time and date of its decision regarding Eligible Participants, nor the number of chosen Eligible Participants or that any such Eligible Participants will be chosen where such decision shall be made according to the criteria and consideration determined only by the Company and at its discretion. In addition, the Company is not obliged to provide any explanation as for the reasons why an Eligible Participants was not chosen or that an Eligible Participant was found as suitable for the Program, and applicants shall not have any claim or demand in this regard. The Company's decision shall be final and cannot be appealed.

 2. The Company shall contact Eligible Participants and may request additional information, including in order to validate any information provided by through the Application Form, at the Company’s discretion. The Company reserve the right to disqualify any Eligible Participant in the event that following receiving such additional information, the Company determines that such Eligible Participant does not qualify as an Eligible Applicant, does not meet the Company’s internal criteria, or engaged in any fraudulent activities or otherwise does not comply with these Terms.

Offer’s Specifications

 1. As part of the Program, the Company may offer Eligible Participants up to 50% discount of the monthly membership fees (“Discount”) in consideration for workspaces (which may include private office spaces or work stations), in the Shared Working Spaces locations in Israel, as decided by the Company, and as detailed below (“Offer”).

 2. The workspaces offered are limited to a maximum of twenty (20) seats per each Eligible Participant and up to a total of one hundred (100) seats for the entire Program. The Shared Working Spaces are one or more of the locations operated by the Company in Israel as shall be decided by it from time to time at its sole discretion, and subject to availability, whereby the Company has the sole discretion to increase or decrease the offered seats or type of workspace, at its sole discretion, without notice.

 3. The Discount rate, type of workspace, number of seats and the location of the Shared Working Space, offered to each Eligible Participant, will be determined by the Company at its sole discretion, taking into consideration, among others, the Eligible Participant’s current funding stage, organization size and type, type of business operation, availability and the Eligible Participant’s membership Commitment Term, as agreed under the Membership Agreement. 

 4. The Offer is subject to the execution of and compliance with the terms of a Membership Agreement by the Eligible Participant, including the Eligible Participant’s commitment for a minimal membership term of three (3) to six (6) months, as shall be determined by the Company (“Commitment Term”). It is hereby clarified that, due to the limited number of workspaces, the Company may cancel and withdraw any offer made by it the Eligible Participants at any time in the event that prior to execution of a Membership Agreement, such workspaces were already allocated to other Eligible Participants that executed the Membership Agreement. 

 5. The Offer, and any part thereof, is non-transferable and cannot be assigned to any third party. In addition, the Program does not have a monetary value, and the Offer cannot be converted, exchanged, redeemed, substituted or replaced with any other benefits or offers, nor combined with any other offers or benefits, and the Eligible Participant will not have any claim regarding its ineligibility for such other benefits, offers or participation in other programs on behalf of the Company, and the Company will not allow for any adjustments or amendments of Membership Agreements or other agreements than in effect with the Company. The Offer is a one-time offer and an Eligible Participants cannot further apply, make use or participate more than once in the Program. Notwithstanding the above, the Company may offer, at its sole discretion, to extend the Commitment Term under the Offer, or make available any additional offers, including as part of the Program.
   

Miscellaneous

 1. The Company may, at its sole discretion, at any time, without providing any notice or reasoning, to revise, amend, suspend or cancel the Offer, the Program, the Terms and any part thereof.

 2. The Program and the Offer, and any benefit, service and content provided through the Program, are provided by the Company “as-is” and “as-available” without any representations, warranties or obligation, of any kind, whether express or implied, including, without limitation, fitness for a particular purpose, result, usage or certain level.

 3. In any case of inconsistency between the provisions of these Terms to any other publication regarding the Program and the Offer, the provisions on these Terms will prevail.

 4. For the avoidance of doubt, the participation in and application for the Program is not, and will not be considered as a lottery, as defined under Section 224 of the Israeli Penal Law 5737 (1977), due to the fact that the participants’ selection is not based on chance. These Terms and the Program shall be governed by Section 33 of the Israeli Contracts (General Part) Law, 1973, according to which Eligible Participant’s selection by the Company will not be subject to a court hearing.

 5. Notwithstanding the above, these Terms are governed exclusively by the laws of the state of Israel. Any disputes arising from these Terms shall be resolved exclusively by the competent courts in Tel-Aviv-Jaffa. 

תכנית Growth Campus ב-WeWork הזרם

חללי עבודה מסובסדים, תכנים וקהילה למען עסקים ויזמות בישראל.
תכנית לקידום מיזמים ישראלים, עם השקעה של עד מיליון ש"ח בחללי עבודה ובמשאבים, שמטרתה לתמוך באקוסיסטם היזמי בישראל, עם מיקומים נבחרים ברחבי תל אביב, ירושלים ובאר שבע.
בתכנית: סביבת עבודה מסובסדת, הכוללת הקצאה של משרדים פרטיים במחירים מוזלים משמעותית, בשיעור של עד 50% הנחה מדמי המנוי החודשיים, כמו גם תוכן מקצועי וגישה לרשת החברים של WeWork וחיבורים עסקיים.
בין אם אתם יזמים, פרילנסרים, סטארטאפים בצמיחה, חברה בתחילת דרכה או ארגון ללא מטרות רווח, הגישו מועמדות לתוכנית WeWork Growth Campus ותוכלו לקבל סבסוד משמעותי למשרדים, בליווי תוכן מקצועי שיעזור לעסק שלכם לצמוח.

אודות התכנית

אודות WeWork הזרם

הלוקיישן שלנו ברחוב הזרם 10 ממוקם בגבול בין יפו לתל אביב, על יד אצטדיון בלומפילד. בבניין אפשר למצוא חברות מתחומים שונים במשרדים בגדלים שונים. בקומת הקרקע לאונג׳ רחב הכולל גינה גדולה ומגרש כדורסל. גג הבניין משקיף על גגות תל אביב ומכיל פינות ישיבה. בקרבת הבניין חניונים רבים וההגעה בתחבורה ציבורית קלה ונוחה.

האם העסק שלי זכאי להגיש מועמדות?

מי מתאים לתכנית?

דרישות סף עבור סטארטאפים/עסקים קטנים/ארגונים חברתיים/ארגונים ללא מטרות רווח ויוזמות אחרות:

 • ממוקמים ו/או פועלים בישראל

 • פעילים במשך תקופה של עד חמש (5) שנים

*התוכנית מוצעת למנויים חדשים בלבד, אשר אינם תחת הסכם חברות קבועה בתוקף החל מהתקופה של שלושה חודשים בטרם הגשת המועמדות ואינם משתתפים בתוכנית אחרת של WeWork.

**כפוף לתנאי ההצעה והשתתפות.

 • סטארטאפים

 • עסקים קטנים

 • יזמים פרטיים

 • פרילנסרים

 • עמותות/ארגונים חברתיים/ארגונים ללא מטרות רווח

על ידי לחיצה על כפתור הגשת המועמדות מטה, הינכם מאשרים שקראתם והסכמתם לתנאי ההצעה וההשתפות בתכנית WeWork קידום מיזמים ישראלים.

הגשת מועמדות ל-WeWork Growth Campus הזרם

מלאו את הפרטים מטה כדי להגיש מועמדות לתכנית.

WeWork Israel Growth Campus HaZerem

Subsidized workspaces, programming, and community for businesses and entrepreneurship in Israel

About the program

WeWork Growth Campus initiative is an investment of up to 1M NIS in space and resources, aiming to support the Israeli entrepreneurial ecosystem, with selected campuses in Tel Aviv, Jerusalem and Be'er Sheva.

The program includes subsidized workspaces, including significant discounts on private offices, with up to 50% off the monthly membership fees, as well as professional programming, access to our members network, and business connections. 

Whether you’re an entrepreneur, a freelancer, a growing startup, or a non-profit organization, apply to WeWork Growth Campus and you may be able to receive subsidized prices for your workspace, as well as professional content to help your business grow.

Is my business eligible?

Who qualifies?

Early stage startups/small businesses/associations/social organizations/non-profit organizations or any similar venture must:

 • Be located or operating in Israel

 • Operate and be active for a period of up to five (5) years

*The plan is offered to new subscribers only, who are not under an effective Membership Agreement as of the period of three months prior to the submission of the program application and does not participate in other programs on behalf of WeWork.

**Subject to the terms of the offer and participation.

 • Startups

 • Small businesses

 • Private entrepreneurs

 • Freelancers

 • Associations/social organizations/non-profit organizations

WeWork HaZerem

Our southern Tel Aviv location is located between Jaffa and Tel Aviv, next to Bloomfield Stadium. At WeWork Hazerem you’ll find companies from all industry types, sharing and enjoying five floors of private offices, shared desks, meeting rooms, and lounges. Other benefits include a game room, wellness center, outdoor patio with a basketball court, and an amazing rooftop! HaHagana train station is just moments away and plenty of bus routes are within walking distance. There are two nearby parking lots and onsite storage for bicycles.

By clicking "Apply Now", you agree to the Growth Campus terms of service.

Apply to WeWork Growth Campus HaZerem

Complete the form to apply to the program.

bottom of page